FRIEND’S APARTMENT REGULAMIN

 

1. Doba w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny  11:00.
 
2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, gość powinien zgłosić  w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.
Recepcja  uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 
3. Firma Friend’s Apartments świadczy usługi noclegowe zgodnie ze swoim standardem.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 
4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia szkody gość apartamentu powinien zawiadomić recepcję niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 
5. W apartamencie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
Nie przestrzeganie ciszy nocnej skutkuje wezwaniem Agencji Ochrony Solid oraz Policji. Wezwanie powyższych jest jednoznaczne z natychmiastowym wymeldowaniem z apartamentu.
 
6. W apartamencie obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW. Zakaz dotyczy również palenia na korytarzu prowadzącym do apartamentu oraz w oknach apartamentu. Kara za palenie tytoniu w apartamencie wynosi 500 zł i nie podlega żadnej negocjacji.
 
7. Każdorazowo opuszczając apartament gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien w apartamencie. Goście zobowiązani są do nie pozostawiania w apartamencie przedmiotów wartościowych, jeśli taka sytuacja ma miejsce to gość zostawia te przedmioty na własne ryzyko.
 
8. Gość apartamentu nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 
9. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w apartamencie w godzinach nocnych od 22:00 do 7:00.
 
10. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa  w apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez gościa i na jego koszt.
W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez okres 10 dni.